System Zero#1
System Zero
Chief Secretary
on 25/12/2019, 4:36 am
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால்...

புதிதாக அரசியலுக்கு வருபவர்கள் முதல் ஏற்கெனவே ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் வரை அனைவரும் தங்களது தேர்தல் அறிக்கையில் பல வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதும், ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு அதை நிறைவேற்ற முடியாமல் காலம் கடத்தி சமாளிப்பதுமான வாடிக்கையான நிகழ்வுகளை இதுவரை சந்தித்து வந்திருப்பீர்கள்.

ஆனால் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால், ...

- The System Zero
(Political Diplomacy)

Message reputation : 88% (8 votes)

புதிய அரசியலை நோக்கிய பயணம்

Posted In: System Zero

Topic No: 36

SPONSORED CONTENT